18.4.2021

Zápis ze setkání elektronickou formou  18.04.2021.

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Připojeni online:

Richterovi, Večeřovi, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Lucka František Vomáčka, Jana Horká, s. Jiřina Urubková

Omluveni: Petra Hapalová, Lucie Stehlíková, Dáša Šotová, Mirka Vomáčková

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Modlitba za nemocné, umírající a za ty, kteří pomáhají.
  3. Evangelium Lk 9, 1 – 9

„Františkánský text“ – neberte si nic na cestu… Žít v důvěře v Boha, nehromadit, neskrblit

  • Sdílení bratří a sester

Setkání proběhlo elektronickou formou.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 16. 05. 2021 – dá-li Pán a bude pěkné počasí, sejdeme se již u kapucínů na zahradě.Písmo sv. Lk 9, 10 – 16
  • Září 2021 proběhne volební kapitula na Sv. Hostýně, bližší informace teprve budou.
  • Exercicie se budou konat od 12. 8. do 15. 8. 2021 v klášteře kapucínů v Olomouci. Je třeba se hlásit.

Zapsali: Barbora a Tomáš