18.3.2018

Zápis ze setkání 18. 3. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Richterovi, Fidrmucovi, Marcel Máčala, Lucka Chamraďová, Dáša Šotová, Hanka Ševčíková, Lukáš Graca, Jana Sládková, Svatoňovi, bratr Max

Omluveni:

Večeřovi, Růženka Máčalová, Šárka Johanka, Elena Cásková, Eliška Fráňová, Jana Horká, Martina Suchánková, Marcela Řezníčková, Heike Knapp, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Vomáčkovi, Pelikánovi, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Evangelium – Lukáš 4 (14 – 44), rozbor Richterovi
 • zůstaňme s Pánem
 • čtěme písmo, hledejme v něm Pána a jeho rady
 • poslán do Nazareta, aby řekl, Kdo je
 • Kde jsem poslán, co mám dělat, naslouchat
 1. Dopis z národní rady – o volební národní kapitule – posláno v příloze
 2. Encyklika papeže Františka Laudato si 70 – 75
 • nenechme se odradit temnotou
 • jeden spravedlivý otevře….
 • podpora pro druhé, jak umožnit
 • hlásání Otce stvořitele, jediný vládce
 • ohleduplnost, správci jsme, né majitelé
 1. Sdílení

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 3. 2018, v 14:30 začínáme v kostele modlitbou
 • Písmo svaté Lk, 5, 1-16 – Hanka Ševčíková
 • Encyklika papeže Františka Laudato si 76 – 79.
 • Národní volební kapitula – zvolení delegátů pro červnové volby

 

Zapsal: Marcel