18.2.2018

Zápis ze setkání 18. 02. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Richterovi, Jana Horká, Marcela Řezníčková, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Růženka Máčalová, Dagmar Šotová, Martina Suchánková, Svatoňovi, bratr Max

Omluveni:

Pelikánovi, Večeřovi, Lukáš Graca, Marcel Máčala, Elena Cásková, Hanka Ševčíková, Šárka Furmánková, Heike Knap, Eliška Fráňová, Jana Sládková, Fidrmucovi, Jitka Hubáčková, Lucie Stehlíková, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů, Baklíkovi

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba křížové cesty – v kostele
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Modlitba za volební kapitulu NBS SFŘ

 

 1. Evangelium Lk 3, 27 – 4, 13
 • Křest Páně – z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn! Všichni jsme milované Boží děti.
 • Ježíšův rodokmen
 • Pokušení na poušti – nepokoušet se diskutovat s ďáblem.

 

 1. Poselství papeže Františka k postní době. Br. Max. Rozmůže-li se nepravost, ochladne láska. 9. – 10. 3. 2018 – 24 hodin pro Pána

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 02. 2018 – začínáme v kostele modlitbou
 • Písmo svaté Lk, 4, 14 až do konce kapitoly. Hanka Ševčíková, případně budou připraveni Richterovi.
 • Encyklika papeže Františka Laudato si 70 – 75.

 

Zapsali: Barbora