18.10.2015

Zápis ze setkání 18. 10. 2015, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš), Lucie Stehlíková, Jana Horká, Elena Cásková, Lukáš Graca, Petra Hapalová, Marcela Řezníčková, Barbora Slimaříková, Heike Knapová, Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Šárka Olbertová, Eliška Fráňová, František Vomáčka, Máčalovi (Marcel a Růženka), Hubáčkovi (Mirek a Jitka), Večeřovi (Alenka a Vláďa), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Jana Sládková, Mirka Vomáčková, Hanka Ševčíková,

Toho času nezvěstní:

Pelikánovi (Hanka a Vítek),

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za ty, kteří nemohli přijít mezi nás
 3. Spisy sv. Františka – „Slova života a spásy“ kapitola I „O těch, kteří konají pokání“ (2.část) str. 78 Výklad fr. Maxe – několik postřehů:
 • František chválí Otce, modlitba za věřící a povzbuzuje k misijní snaze. Pokud jsme věřící tak máme jednoho Boha (křesťané, muslimové, židé)
 • jsme pozváni k radikalizmu, modleme se za ty kdo nás nenávidí
 • být křesťanem je pro nás velká výzva
 • uvědomit si, že jsme Ježíšovi bratři
 1. Exhortace papeže Františka „Evangelii Gaudium“ (Radost evangelia), odstavec 61-67 (Marcela)
 • evangelizujeme, když se snažíme reagovat na výzvy
 • reakce na totalitní systém
 • realita je zaměňována za zdání. Negativní vliv médií, které ohrožují tradiční hodnoty
 • udílení svátostí i pastorace jsou důležité
 • společenství jsou často uzavřená a nechtějí mezi sebe přijmout nikoho cizího. Je to o lidech. Zamyslet se nad tím, co mohu udělat v této době ve které žiji.
 • učit se v rodině sociálním vztahům. Rodina je základní buňkou společnosti
 1. Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání neděle 15. listopadu 2015 u sester ve Šternberku – začínáme 14:00 hod:
 • 14:00 – 16:30 přednášky sestry Ráchel spolu s rozjímáním
 • 16:30 – večerní chvály
 • do 18:00 možnost adorace
 1. Příští rok se exercicie v termínu 14.-17. 7. 2016  (opět od čtvrtka večera do neděle.) Marcela prosí o pomoc s organizací hlavně ohledně  nákupu jídla a vybíráním peněz .atd.
 2. Společná modlitba breviáře 8.11. v 19 h u Marcely.

Zapsala 20. 10. 2015 Petra Hapalová