17.6.2018

Zápis ze setkání 17. 6. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Večeřovi, Máčalovi, Fidrmucovi, Elena Cásková, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Lukáš Graca, Jana Horká, Dáša Šotová, bratr Max

Omluveni:

Richterovi, Svatoňovi, Vomáčkovi, Šárka Johanka, Martina Suchánková, Hanka Ševčíková, Eliška Fráňová, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Lucie Chamraďová, Jana Sládková, Pelikánovi, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Informace z národní volební kapituly – Marcel sdílel atmosféru a poznatky z národní volební kapituly. Moc nás těší, že Maruška přijala službu pokladníka v NR, budeme ji podporovat modlitbou a třeba i jinak, jak bude třeba.
 4. Evangelium – Lukáš 6 (1-26),
 • „Pán je Pánem nad sobotu i nedělí“
 • Zákony a přikázání dodržujme, buďme ale milosrdní o velkorysí
 • Celou noc se modlil – v modlitbě buďme vytrvalí
 1. Obnova dočasných slibů – bratr Lukáš obnovil svoje sliby na klášterní zahradě, bylo to povzbuzující.
 2. Naše exercicie – sestra Marcela podala informace, stále je několik volných míst. Termín 19. – 22. 7. 2018. Tak neváhejte.
 3. Encyklika papeže Františka Laudato si 80 – 83, bratr Max

debata o znečištění naší zemi, nakládání s plasty

 1. Krátké setkání a debata členů rady i s ostatními přítomnými nad tím, co nás čeká
 2. Sdílení a domů

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Na národní volební kapitulu jsme přispěli 1500 Kč
 • Příští setkání bude v září, to je 16. 9. 2018. Co vše se bude dít, to ještě nevíme. Domlouváme se s Valachy ohledně slibů. To by pak setkání bylo na Valašsku. Prosím udělejte si volno na tuto neděli, pokud to půjde.
 • Příjemné prázdniny a dovolenou a mysleme na sebe v modlitbách

 

 

Zapsal: Marcel