17.2.2013

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

 

Setkání:          17. 2. 2013, setkání u bratří kapucínů, Olomouc

Přišli:              Richterovi, Jitka Hubáčková, Večeřovi,  Marcela Ř., Lucka a Jindra S., Petra H., Elen C. , Max , Eliška F., Barunka S., Zuzka F.,Dana a Josef Š., Nora a Pavel S., Veronika a Martin J. Vít K.

Omluvili se:   Jožka F., Vomáčkovi,  Pelikánovi, Máčalovi , Fidrmucovi, Heike K. , Hanka Š. , Jana H.

Co se událo?

A)               Přivítání, pozdravení.

B)               Modlitba uprostřed dne.

C)               Přišli noví zájemci o vstup do řádu. Sedm statečných. Děkujme za ně Pánu . Už na prvním setkání mohutně vanul Duch sv. ,velké povzbuzení. Děkujeme.

D)               Písmo svaté – 1. list Korinťanům  10. 23-33  kapitola – rozbor Richterovi

-všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Svoboda , kterou nám dává Bůh může být použita k dobru , ale i ke zlu. Kritériem je láska k Bohu a bližním.

Sv. Pavel říká , že když nám Bůh nabízí své dary , tak je máme přijímat a nebádat znova jestli je to dobře a nemáme být úzkostliví.

Má nám jít v jednání s druhými o jejich spásu , nezatěžovat jejich svědomí svými skutky, které je mohou pohoršovat a nemyslet jen na sebe.

Ve všem co děláme máme oslavovat Boha.

 

E)                Formace – napomenutí sv. Františka o milování – br. Max

–         Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] . Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu [nepřítel] působí,  ale z lásky k Bohu se trápí nad hříchem jeho duše. A ukazuje mu lásku [svými] skutky.

 

F)                Sdílení

 

 

Poznámky:

  • Exercicie letošní rok – 20. 8. – 24. 8. 2013 –

     přihlaste se do konce února.

  • Příspěvky na letošní rok 200kč na člena s profesí novému pokladníkovi v dubnu po volbách, nyní Jitce H.
  • Nezapomeňte na modlitby za naši volební kapitulu.

 

 

 na příští setkání se těší rada

zapsal ministr dne 17. 2. 2013

 

Příští setkání:         17. 3.  2013 Volby do rady našeho společenství

21.4.   2013 Písmo rozbor 1. list sv. Pavla Korinťanům 11. 1-16 Večeřovi

Formace – napomenutí sv. Františka 10. O ovládání těla str. 71

Příští breviář:         10.3. 2013  začátek 19:30 u Marcely Ř.

Napsat komentář