17.11.2013

 

Zápis ze setkání společenství 17. 11. 2013, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Manželé: Richterovi (Marie a Tomáš),  Fidrmucovi (Naděžda a Jaroslav), Máčalovi (Marcel a Růženka), Večeřovi (Alenka a Vladimír), Pelikánovi (Hanka a Vítek).

Bratři a sestry: fr. Maxmilián Gottwald OFMCap – asistent společenství,  Eliška Fráňová, Lucie Chamraďová, Barbora Slimaříková, Jana Horká, Bořek Pardubický, Elena Cásková, Heike Knapová,

Omluveni:

Manželé Filipovi (Zuzana a Filip),  Šárka Furmánková, Marcela Řezníčková, Hanka Ševčíková, Petra Hapalová, manželé Vomáčkovi (František a Miroslava), manželé Střelcovi (Nora a Pavel), manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin).

Časový průběh:

 1. Breviář
 2. Modlitba za ty, kteří jsou na cestách
 3. Písmo: 1. List Korintským, kapitola 13 –  Jana Horká
 4. Napomenutí sv. Františka 72/14 – fr. Maxmilián OFMCap
 5. Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Poznámky k čtení z 1. List Korintským, kapitola 13 –  Jana Horká
 • Text zdůrazňuje význam lásky. Není snad tolik těžké text přijmout rozumem, ale co je těžké, text naplnit životem. Naplnit svou život láskou. Přitom proměňovat život ke svatosti je jedním z cílů čtení Písma.
 • Zdrojem lásky je Bůh. Bůh každého z nás jednotlivě a individuálně miluje bezpodmínečně. Prožívat tuto osobní Boží lásku dává člověku sílu milovat druhého.
 • Druhého milovat, i když 77x zklame. Proč? Protože podstatou každého člověka je čistá a krásná bytost uvnitř každého z nás – Kristus. Druhého nelze milovat pro jeho skutky, ale pro to, kým je ve své nejhlubší podstatě.
 • Příklad P. MUDr. Kubíčka, který bezmezně věřil všem lidem.
 1. Poznámky k Napomenutí sv. Františka 72/14 – fr. Maxmilián OFMCap
 • Sv. František byl povahou cholerik. Jeho napomenutí často tuto povahu připomínají.
 • Známka dobré modlitby je schopnost přijímat druhé lidi takoví, jací jsou, se všemi chybami.
 1. Termín a program dalšího setkání:
  1. Celodenní neděle 15. 12. 2013 klášter bratří kapucínů Olomouc :
   1.                                                                i.      10.00 na mši v klášterním kostele – sliby našich sester a bratří
   2.                                                              ii.      12.30 Oběd – guláš. Knedlíky a chleba Jana Horká, Guláš pro 20 lidí – Maruška Richterová, Alenka Večeřová, Heike Knapová. Ostatní dělají sladké. Dobrovolníci berou kávu a čaj
   3.                                                             iii.      14:00 Písmo První list Korintským, kapitola 14, verš 1 – 25 – Jitka Hubáčková
   4.                                                            iv.      Napomenutí 15 „O pokoji“, str. 73
   5.                                                              v.      15:00 – 15.30 Adorace v klášterní kapli
   6. Breviář: neděle 9. 6. 2013 u s. Marcely Řezníčkové, Olomouc takto:

19:00 hodin setkání

19:30 hodin začátek modlitby

 1. Různé:
  1. Dopis Národní rady ministrovi- propojovat jednotlivá společenství – naše společenství udělá na jaře (březen, duben).
  2. Termíny františkánských akcí:

Formační semináře – Brno, Petrinum:

 1.                                                                i.      21. – 22. 3. 2014 – jarní formační setkání
 2.                                                              ii.      17. – 18. 10 2014 – podzimní formační setkání

Poutě:

 • 15. 2. 2014 – Zahájení CMP na Levém Hradci
 • 26. 4. 2014 – pouť ke hrobu dr. Noska
 • 31. 5. 2014 – Mariánská pouť Prahou
 • 28. – 29. 6. 2014 – Františkánská pouť na Antonínek
 • 23. 8. 2014 – Zakončení CMP na Velehradě
 • 12. – 13. 9. 2014 – Národní františkánská pouť na sv. Hostýn
 1. Výzva ke sbírce na pomoc potřebným do Fondu společenství na pomoc bližním.
 2. Sdílení sester a bratří.

V Olomouci dne 17. 11. 2013 zapsal Jaroslav Fidrmuc

 

Napsat komentář