17.1.2021

Zápis ze setkání elektronickou formou  17.01.2021.

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Připojeni online:

Richterovi, Večeřovi, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Lucka Stehlíková,

Omluveni:

               Vomáčkovi, Jana Horká, Petra Hapalová, Dáša Šotová, bratr. Maxmilián

Připojeni duchovně: ostatní bratři a sestry

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Korunka k Božímu milosrdenství za nemocné, umírající a za ty, kteří pomáhají.
  • Sdílení bratří a sester

Setkání proběhlo elektronickou formou.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 21.02.2021 pravděpodobně opět elektronickou formou.
  • Exercicie 2021: zkusíme oslovit otce Pavla Uhříka s prosbou o vedení exercicií. J

Zapsali: Barbora a Tomáš