16.5.2016

Zápis ze setkání 16. 05. 2016, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Marcel Máčala, Marcela Řezníčková, Eliška Fráňová, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Heike Knapp, Šárka Olbertová, Lucie Stehlíková, Jana Sládková, Petra Hapalová, Barbora Slimaříková, František a Mirka Vomáčkovi, Elena Cásková, Vladimír a Alena Večeřovi, Hana Ševčíková, Naďa a Jaroslav Fidrmucovi, Vít Pelikán, Lukáš Graca

 

Omluveni:

Tomáš a Marie Richterovi, Růženka Máčalová, Hanka Pelikánová

 

 

Časový průběh s poznámkami:

 

Volební kapitula

  1. Přednesení a schválení zprávy o činnosti místního bratrského společenství SFŘ za uplynulé období – Marcel Máčala
  2. Přednesení a schválení zprávy o hospodaření místního bratrského společenství SFŘ za uplynulé období – Alenka Večeřová
  3. Volby – předseda: Ing. Jaroslav Antoš, zástupce ministra národní rady, národní asistent Rafael Budil OFMCap, duchovní asistent MBS bratr Maxmilián Gottwald OFMCap
  4. Výsledky:

– ministr: Marcel Máčala

– zástupce ministra: Jana Horká

– formátor: Vladimír Večeřa

– pokladník: Alena Večeřová

– sekretář: Barbora Slimaříková

– člen rady: Jitka Hubáčková

  1. Slib nově zvolené rady v kapli kláštera kapucínů
  2. Nějaké fotky máme, prosím kdo fotil, pošlete Tomášovi k zavěšení– as soon as possibleJ

 

Závěry, úkoly, oznámení:

  1. Příští setkání neděle 19. června 2016 v Olomouci – plánuje se obvyklý program spolu s opékáním, dá-li Pán bratr Lukáš přijme dočasnou profes. Více podrobností zašleme před setkáním.

 

Zapsala 16. 05. 2016 Barbora a Marcel