16.2.2020

Zápis ze setkání 16.02. 2020.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Večeřovi, Lucka Stehlíková, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Jana Horká,  Marcela Řezníčková, br. Maxmilián

Omluveni:  

             Richterovi, Hanka Ševčíková, Lukáš Graca, Petra Hapalová, Máčalovi, Jiříčkovi a Střelcovi

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  • Lk 8,1-18 – rozbor Marcela. Podobenství o rozsévači.
  • Laudato si čl. 124. Nezbytnost obrany práce  –  br. Maxmilián. Připomněli jsme si Řeholi čl. 5 – O způsobu práce. Sv. František a papež František mají v mnohém stejné názory.
  • Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 15. 03. 2020
  • Písmo sv. Lk 8, 19 – 39
  • Je vhodné přihlašovat se na exercicie, které povede bratr Rafael v termínu  13. – 16. 8. 2020.
  • Vybírají se členské příspěvky na rok 2020 (200,- Kč na člena).
  • Máčalovi si přejí do MBS ve Šternberku. Tento měsíc se tam již účastnili bratrského společenství.

Zapsali: Barbora a Tomáš