16.2.2014

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

Zápis ze setkání společenství 16. 2. 2014, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Šárka Furmánková, Petra Hapalová, Lucie Stehlíková, Barbora Slimaříková, Eliška Fráňová, Richterovi (Marie a Tomáš), Máčalovi (Marcel a Růženka), Večeřovi (Alenka a Vladimír), Fidrmucovi (Naděžda a Jaroslav), Střelcovi (Nora a Pavel), manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin), Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Jana Horká, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Pelikánovi (Hanka a Vítek), Hanka Ševčíková, Bořek Pardubický, Mirek Hubáček. Vomáčkovi (František a Miroslava), Heike Knapová, Jana Sládková, Elena Cásková,

Hosté:

Petr Kaňa

Časový průběh:

 1. Denní modlitba církve
 2. Písmo – 1. List Korintským, kapitola 14 (26 – 39) – rozbor manželé Richterovi

Poznámky z rozboru – „Pořádek při bohoslužbách“

 • Bohoslužbou myšleno shromáždění věřících v církvi, např. františkánské společenství
 • Písmo popisuje způsob chování jednoho bratra k druhému bratru ve společenství
 • Mluvení žen ve shromáždění církve:
  • Ženy mohou mluvit ve shromáždění věřících
  • Ženy by neměly mluvit při bohoslužbě
  • Je nutno poznamenat, že v tomto bodě naše společenství těžko hledalo jednotu a nelze říci, že bychom dospěli k jednotnému názoru.
 1. Napomenutí sv. Františka 73/17 – „O pokorném Božím služebníku“, fr. Maxmilián OFMCap
 • „Učte se ode mě, který jsem tichý a pokorného srdce“ – výchozí myšlenka
 • Umět chválou podpořit druhého člověka, umět vyzdvihnout dobré věci, které dělají druzí lidé. Nevystavovat na odiv druhým, co dělám.
 • Chtít nemáme po druhém člověku, ale chtít můžeme především po sobě a to dávat vše Pánu.
 1. Oznámení:
 • 18. 5. 2014 – 3. neděle v květnu, 14.00 hodin: Oblastní setkání SFŘ v klášteře kapucínů v Olomouci – viz příloha
 • 21. -22. 3. Brno Petrinum, Seminář pro SFŘ – Sociální učení církve, Exhortace „Radost evangelia“ papeže Františka, termín přihlášky: do konce února napsat Marcelovi
 • Exercicie SFŘ se domlouvají na srpen, bude upřesněno.
 • 80 let s. Elišky Fráňové
 1. Diskuse a sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání
 • Breviář 9. 3. 2014 u manželů Máčalových v 19 hodin (obec Hlásnice)
 • 16. 3. 2014 u bratří kapucínů:
   1. 14:30 začátek (od 14:00 se scházíme)
   2. Čtení z 1. List Korintským, kapitola 15 (1 – 34) – rozbor Petra Hapalová a Lucie Stehlíková
   3. Napomenutí 18 „O soucitu s bližním“, str. 73
 1. Nezapomeňte číst zpravodaj SFŘ, zde: http://www.sfr.cz/files/zpravodaj12-15_7.pdf

 

 

Zapsal 16. 2. 2014 Fidrmuc