15.9.2019

Zápis ze setkání 15. 09. 2019,

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, Večeřovi, Máčalovi, Vomáčkovi, Petra Hapalová, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Jana Horká, Elena Cásková, Hanka Ševčíková, Dáša Šotová, Jana Sládková, Martina Suchánková, Br. Maxmilián,

Omluveni:

Fidrmucovi, Lukáš Graca, Pelikánovi, Barbora Slimaříková, Lucka Stehlíková, Jirka Macků, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů, (Heike Knapp, Šárka Johanka, Petr Koukal)

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne v kostele
 2. Modlitba za všechny nepřítomné ze společenství a za naše rodiny a všechny členy sekulárního františkánského řádu

Volební kapitula

 1. Přednesení a schválení zprávy o činnosti místního bratrského společenství SFŘ za uplynulé období – Jana Horká
 2. Přednesení a schválení zprávy o hospodaření místního bratrského společenství SFŘ za uplynulé období – Alenka Večeřová
 3. předsedající: Ludmila Markéta Holásková, formátorka národní rady

duchovní asistent MBS: bratr Maxmilián Gottwald OFMCap, zapisovatel: Marcel Máčala, skrutátorky: Jana Sládková, Růžena Máčalová

 1. Výsledky:
  • ministr: Tomáš Richter
  • zástupce ministra: Jana Horká
  • formátor: Jitka Hubáčková
  • pokladník: Alena Večeřová
  • sekretář: Barbora Slimaříková
  • člen rady: Vladimír Večeřa
 2. Slib nově zvolené rady
 3. Zazpívání písně, gratulace, agapé
 4. Sdílení
Slib nové rady

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příští setkání 20. 10. 2019, podrobnosti o průběhu budou zaslány
 • Nové radě blahopřejeme a přejeme hojnost božího požehnání

Zapsal: Marcel