15.3.2015

Zápis ze setkání 15. 3. 2015,

Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Večeřovi (Laďa a Alenka), Richterovi (Marie a Tomáš), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Jana Sládková, Jitka Hubáčková, Marcela Řezníčková, František Vomáčka, Lucka Stehlíková, Petra Hapalová, Šárka Olbertová, Jana Horká, Růženka Máčalová, Hanka Ševčíková, Maxmilián OFMCap.

Host – Petra Mandlová

Omluveni:

Vomáčkova Mirka, Pelikánovi (Hanka a Vítek), Střelcovi (Nora a Pavel), Jiříčkovi (Veronika a Martin), Eliška Fráňová, Lukáš Graca, Barbora Slimaříková, Mirek Hubáček, Bořek Pardubický, Marcel Máčala, Elena Cásková, Heike Knapová

Časový průběh:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Organizační věci:
 • Formační seminář Brno 27. – 28.3.2015 – pojede Hanka Š., Jana H.
 • Volební kapitula Velehrad 5. – 6.6.2015 – pojede Hanka, Marcela, Večeřovi?
 • Lukáš Graca – vstup do noviciátu v dubnu
 • Změna setkání společenství – neděle odpoledne prozatím zůstává
 • Exercicie v létě – návrh 20. – 23.8.2015, zájem asi 8 členů, možno u kapucínů? exercitátor? Doladíme na dalším setkání
 1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ K jádru evangelia – Jitka H
 • Důležitá je forma misijně pojaté pastorace
 • Vystihnout podstatu poselství Ježíše Krista, srdce evangelia
 • Je třeba počítat s tím, že posluchači nemají znalosti, nesmíme zahltit, zaměřme se na to nejkrásnější, buďme pravdiví, ať je to i vidět
 • Zjevením evangelia je Ježíš, jeho narození, život s lidmi a Jeho smrt za nás
 • Láska se projevuje skutky, jak jsme na tom my? Nepřemýšlíme příliš, zda pomoci?
 • Uznejme Boha v druhých, hledejme dobro, pravdu, buďme milosrdní
 1. Napomenutí str. 75/26
 • Boží služebníci jsme my všichni
 • Velmi potřebná modlitba za kněze a řeholníky, modlíme se za ně?
 • Jaká je moje úcta k nim?
 • Oni, vědomi si svých slabostí a hříchů, přesto poslechli volání Boží k této službě, vnímáme tuto skutečnost?
 • Křehkost rodiny v dnešní době – je velmi potřebná modlitba za rodiny
 • Vnímejme to dobré, co je kolem nás, uvědomujme si velkou Boží lásku

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 19. 4. 2015

Scházíme od 14:00 hodin, Začínáme v 14.30 hodin

Program:

   1. Napomenutí str. 75/27,
   2. Exhortace „Evangelii Gaudium“ K jádru evangelia (40 – 45) – Večeřovi
 1. Breviář: udělali bychom společně v měsíci dubnu

Zapsala 17. 3. 2015 Richterová